شرایط اختصاصی کانون وکلای بوشهر در آزمون وکالت ۹۷

شرایط اختصاصی کانون وکلای بوشهر در آزمون وکالت ۹۷


بازدید : 465 نفر

شرایط اختصاصی کانون وکلای دادگستری بوشهر در آزمون وکالت ۹۷ اعلام شد.

با انتشار آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری شرایط اختصاصی کانون وکلای دادگستری بوشهر در آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۷ اعلام گردید.

متن اطلاعیه مهم کانون وکلای دادگستری بوشهر درمورد آزمون وکالت سال ۹۷ و شرایط اختصاصی آن به شرح زیر است:

بدین وسیله به اطلاع می رساند کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با استناد به تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و به موجب مجوز کمیسیون نیاز به شماره ۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ تعداد ۶۰نفر کارآموز برای سال۱۳۹۷ پذیرش می نماید. همچنین بنا به تصمیم هیئت مدیره منعکس درصفحات ۱۳و۱۴ دفتر صورتجلسه هیئت مدیره بتاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ از این تعداد:

۱- تعداد ۴۰ نفر با رقابت همه متقاضیان و رعایت معیار علمی گزینش خواهند شد که از این تعداد ۲۸ نفر سهمیه آزاد و ۱۲ نفر سهمیه ایثارگران می‌باشند.
۲- از رتبه ۴۱ به بعد تعداد ۲۰ نفر سهمیه به بومی‌ها اختصاص دارد، مضافا کیفیت علمی افراد بومی برابر با معیارهای مندرج در این آگهی محاسبه و افراد زیر بومی تلقی می شوند.

الف : شرایط کلی

۱- محل تولد متقاضی استان بوشهر
۲- محل تولد پدر یا مادر متقاضی سهمیه بومی برابر اسناد سجلی در استان بوشهر باشد.
۳- تحصیلات متقاضی بومی لزوما از شروع تحصیلات ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در یکی از مدارس آموزش و پرورش استان بوشهرگذرانده باشد.

تبصره ۱-احراز قانونی یکی از شرایط سه گانه مذکور کافی و لازم است.

تبصره ۲-سکونت فعلی متقاضی بومی شرط ضروری است، و تصدیق سکونت متقاضی توسط کانون از طریق استعلام و هرگونه تحقیق مقتضی از مراجع رسمی به‌عمل می‌آید.

ب: شرایط علمی

۱. کسب ۸۵ درصد نمره علمی نفر ۲۸ از سهمیه آزاد
۲. پذیرش بومی منوط به کسب نمره علمی ۸۵درصد نمره علمی نفر ۲۸ از سهمیه آزاد می‌باشد، اعم از بومی سهمیه آزاد و بومی سهمیه ایثارگران.
۳. در صورتیکه متقاضی بومی ۸۵درصد نمره علمی نفر ۲۸ سهمیه آزاد را کسب نکند فرد دیگری چه از میان بومی‌ها چه از میان متقاضیان رقابت آزاد جایگزین نخواهد شد.
۴. چنانچه فرد متقاضی بومی از سهمیه ایثارگران نمره علمی ۸۵ درصد نمره نفر۲۸ از سهمیه آزاد را کسب نکند پذیرفته نمی شود و به جای او متقاضی بومی سهمیه آزاد منوط به اینکه حائز نمره علمی ۸۵ درصد وصف الذکر باشد با رعایت رتبه علمی جایگزین خواهد شد.