پارس وکلا - بانک اطلاعات وکلا و جستجوی وکیل

بانک اطلاعات وکلا

معرفی

مجتبی رکنی خو

مجتبی رکنی خو

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

6سال فعالیت در صنعت بیمه .کارشناس پرد...

نويد خورشيديان

نويد خورشيديان

شیراز


زمینه فعالیت : کلیه موضوعات و دعاوی


سوابق و توانمندی ها :

علی رفیعی

علی رفیعی

تهران


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

قدرت اله رحیمی

قدرت اله رحیمی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده و مواد ...

علی ابراهیم زاده

علی ابراهیم زاده

تهران


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

متخصص در امر وکالت.پیگیر،توانمند،با ت...

فرهاد	افراسیابی

فرهاد افراسیابی

مرودشت


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

عباس عباسی کشکولی

عباس عباسی کشکولی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

ندا طاهری

ندا طاهری

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

سیروس جوکار

سیروس جوکار

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

فرشید یداللهی فارسی

فرشید یداللهی فارسی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

شیما شریفی مند

شیما شریفی مند

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

کانون وکلای دادگستری فارس و کوهگیلویه...

ارمیا تقی زادگان

ارمیا تقی زادگان

زرقان


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

وکلا

زهره اکبری حقیقی

زهره اکبری حقیقی

استهبان


زمینه فعالیت : کیفری (کلیه موضوعات و دعاوی کیفری)


سوابق و توانمندی ها :

مریم 	پذیرش

مریم پذیرش

استهبان


زمینه فعالیت : کیفری (کلیه موضوعات و دعاوی کیفری)


سوابق و توانمندی ها :

حسين آرمون

حسين آرمون

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

قدرت اله رحیمی

قدرت اله رحیمی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده و مواد ...

عباس عباسی کشکولی

عباس عباسی کشکولی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

سمیّه	اسکندری

سمیّه اسکندری

ارسنجان


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

محمدرضا قادری

محمدرضا قادری

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

محمد رضا فروزان تبار

محمد رضا فروزان تبار

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

ندا طاهری

ندا طاهری

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

مجتبی  اسكندری

مجتبی اسكندری

شیراز


زمینه فعالیت : کلیه موضوعات و دعاوی


سوابق و توانمندی ها :

ده سال سابقه وكالت در امور حقوقي ، ك...

علی ابراهیم زاده

علی ابراهیم زاده

تهران


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

متخصص در امر وکالت.پیگیر،توانمند،با ت...

محمد امامی

محمد امامی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

فرهنگ فیروزبخت

فرهنگ فیروزبخت

جهرم


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

ابوالقاسم برازجانی

ابوالقاسم برازجانی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

سحر ایزدی

سحر ایزدی

نورآباد ـ ممسني


زمینه فعالیت : کلیه موضوعات و دعاوی


سوابق و توانمندی ها :

سیروس جوکار

سیروس جوکار

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

فرشید یداللهی فارسی

فرشید یداللهی فارسی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

علی نجاتی

علی نجاتی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

رسول عطار حسینی

رسول عطار حسینی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

فروزان فرزی

فروزان فرزی

شیراز


زمینه فعالیت : حقوقی (کلیه موضوعات و دعاوی حقوقی)


سوابق و توانمندی ها :

اخذ پروانه وکالت در سال 1378، فارق ال...

1 2 3 

آخرین اخبار و مقالات

شرایط اختصاصی کانون وکلای بوشهر در آزمون وکال...

از رتبه ۴۱ به بعد تعداد ۲۰ نفر سهمیه به بومی‌ها اختصاص دارد

ادامه مطلب
مرکز مشاوران قوه قضاییه امسال آزمون وکالت برگ...

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت که این مرکز در سال ۹۷ هیچ آزمونی برگزار نمی‌کند.

ادامه مطلب
ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری مرکز سال ۹۷

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ۱۳۹۷ تعیین شد.

ادامه مطلب